Adatvédelmi tájékoztató

Az Adatkezelési Tájékoztató célja
A jelen adatkezelési szabályzat keretén belül a ferihazmester.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, e-mailben vagy telefonon keresztüli kapcsolat vagy más célból megadott személyes adatok rögzítésre kerülnek Parti Ferenc (Adatkezelő) által a szolgáltatás maradéktalan teljesítése céljából. A szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel során ezen Adatkezelési Tájékoztató tevőleges hozzájárulással elfogadásra kerül.

Kezelt adatok
Az érdeklődők kapcsolat céljából fordulnak egy űrlapon keresztül az Adatkezelőhöz, és ezért adják meg személyes adataikat (név, e-mailcím, esetleg telefonszám) melyek rögzítésre kerülnek. Az Adatkezelő nemi, faji, politikai, vallási adatokat nem kezel, és nem tárol.

Adatkezelés célja
Adatkezelés célja elsősorban a látogatók azonosítása, a velük történő kapcsolattartás. Az adatkezelés célja továbbá az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása, valamint elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel. Az adatkezelés a látogatók jogainak védelmét is szolgálja. Az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy megadott adataikat megvédje, helyesen, jogszerűen és tisztességesen kezelje.

Cookie-k (internetes sütik) használata
Ez az oldal ún. cookie-kat (sütiket) használ. A cookie egy olyan kisméretű, egyszerű adatcsomag, amely személyes adatnak nem minősülő információt gyűjt a weboldal látogatóiról. Ennek segítségével az jobban megérti a látogatók weboldal-látogatási szokásait. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek.

Jogszabályi háttér
Az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor kiemelten vettem figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Az Adatkezelő neve és elérhetősége
Parti Ferenc
E-mail: info@ferihazmester.hu
Telefonszám: +36 (30) 9509693